ถอนเงิน

ufabet95 ปิดให้ถอนตั้งแต่เวลา 24.00 - 6.00 ขอให้สมาชิกแจ้งถอนนอกเวลาดังกล่าวด้วย
  • สมาชิกจะได้รับเงินภายใน 30 นาทีหลังจากแจ้งถอน
  • ถอนขั้นต่ำ 200 บาท
  • ถอนฟรี 3 ครั้งต่อวัน ครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อรายการ