ถอนเงิน

  • สมาชิกจะได้รับเงินภายใน 30 นาทีหลังจากแจ้งถอน
  • ถอนขั้นต่ำ 200 บาท
  • ถอนฟรี 3 ครั้งต่อวัน ครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อรายการ